Åpningstider: Man: Stengt | Tir, ons: 9–16 / Torsdag: 09–21 | Fredag: 9–16 | Lør, søn: 10–17 | Se alle åpningstider | Kjøp billett

Forskning ved Nasjonalt medisinsk museum

Pågående forskningsprosjekter:


Museenes kunnskapstopografi

Nasjonalt medisinsk museum (NMM) deltar i forskningsprosjektet «Museenes kunnskapstopografi» (2018 – 2020) som ble initiert av Teknisk museum og utføres i samarbeid med Østfoldmuseene. Prosjektet involverer også tre svenske museer: Malmø museer, Gøteborg Stadsmuseum og Tekniska Museet.

Prosjektets mål er å bidra til museumsutvikling ved å etablere et forskningsbasert språk og praksiser for kunnskapsgenererende prosesser i museer i forbindelse med etablering eller fornyelse av basisutstillinger. Resultatene av prosjektet vil kunne bidra til å styrke museenes samfunnsrolle og posisjon som forsknings- og kunnskapsinstitusjoner, på museenes egne premisser.

I dette prosjektet, bidrar NMM med forskningen knyttet an til utstillinger FOLK og BLIND SPOT, så vel som utviklingen av den nye helse- og medisin basisutstillingen. Prosjektet er støttet av Kulturrådets museumsutviklingsprogram Forskning i museer.

Les mer om prosjektet

Doktorgrad ved School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds

Forskningsprosjektet «Naturalizing The Nation: Physical Anthropology in Greece, 1880s–1950s» ved School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds undersøker hvordan antropologisk forskning har bygget på og bidratt til forestillinger om gresk identitet. Prosjektet utforsker sammenkoblingen av nasjonale og internasjonale nettverk av mennesker, institusjoner, ideer, vitenskapelige instrumenter, metoder og teorier. Inntil 2018 har foreløpige resultater fra prosjektet blitt formidlet i fagfellevurderte publikasjoner, på vitenskapelige konferanser og gjennom offentlige foredrag. Forskningen er relatert til utstillingen FOLK.

Tidligere forskningsprosjekter:


From racial typology to DNA sequencing: “Race” and “ethnicity” and the science of human genetic variation 1945-2012

Forskningsprosjektet «From racial typology to DNA sequencing» (2013–2018) undersøkte historiske, filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til produksjon av kunnskap om menneskelig biologisk variasjon i perioden 1945–2012. Prosjektets historiske og samtidsrettede delprosjekter tok for seg forskning i Hellas, i Skandinavia og på Påskeøyene. Den filosofiske delen av prosjektet belyste de etiske implikasjonene av bruken av begreper om rase- eller etnisitet blant forskere. Resultatene fra prosjektet har blitt formidlet i fagfellevurderte publikasjoner. Utstillingen FOLK er prosjektets viktigste formidlingsresultat. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådets SAMKUL-program (220741/F10).

Les mer om prosjektet

Tingenes metode – Skjeletter i skapet

Forskningsprosjektet «Tingenes metode» (2015–2018) hadde som mål å utvikle metoder for flerfaglig museumsarbeid med utgangspunkt i gjenstander og med særlig vekt på en inkluderende samfunnsrolle. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Oslo museum og Kulturhistorisk museum.

Resultatene fra prosjektet var seks eksperimentelle utstillinger, en nettside og boken Tingenes metode – museene som tingsteder. Prosjektet viktigste resultat er den store interessen for applisering og videreutvikling av metoden nasjonalt og i Sverige.

NMM deltok i «Tingenes metode» med delprosjektet «Skjeletter i skapet». Museet forvalter en samling skjelettpreparater, preparater med organer og fostre og andre menneskelige levninger. Samlingen er sammensatt, både når det gjelder type preparater, herkomst, forfatning og kjennskap til de enkelte gjenstander eller undersamlinger. Hvordan håndtere, tenke og snakke rundt disse gjenstandene? Prosjektet ønsket å legge til rette for en stor og bredt forankret diskusjon og forskningsprosess. «Skjeletter i skapet» involverte rundt 50 ulike aktører, som har deltatt i ulike workshops og andre arrangementer.

«Tingenes metode» ble finansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram.

Les mer om prosjektet

Museum: A culture of copies

NMM deltok i forskningsprosjektet Museum: A Culture of Copies som var finansiert av Norges Forskningsråd og leded av Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Prosjektet undersøker historiske og samtidige museumspraksiser og –forståelser med utgangspunkt i forestillinger om kopier og originaler og om forholdet mellom dem. Prosjektet ble avsluttet med konferansen Mangfoldige museumspraksiser.

NYHETSBREV

Vi sender deg gjerne nyheter på e-post

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

ADRESSE

Teknisk museum

Kjelsåsveien 143

Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Servicesenter