Skip to main content
           

Teknisk museum er et

Miljøfyrtårn

Norsk Teknisk Museum forplikter seg til å drive museet på en måte som er mest mulig miljøvennlig og bærekraftig.

Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifiserte, noe som betyr at vi oppfyller strenge krav til klima- og miljøhensyn og har forpliktet oss til å fremme bærekraftig drift av museet. Vår helhetlige tilnærming til bærekraft strekker seg fra selve bygningen til butikken, produksjonen av utstillinger og publikumsaktiviteter på museet.

Tilbakemeldinger, ris eller ros? Vi tar gjerne imot innspill på hvordan museet kan ta enda bedre vare på miljøet.

Det blir stadig viktigere for alle å ta ansvar for miljøet, og nå gleder vi oss til å resertifiseres med enda strengere krav og mål.

Frode Meinich, direktør ved Teknisk museum

I produksjon av nye utstillinger er vi opptatt av gjenbruk. [Utstyr] får gjerne et langt liv på museet og benyttes i flere prosjekter.

Henning Sandsdalen, Utstillingskoordinator

Hvordan tar vi vare på miljøet?

Innkjøp og avfall

I innkjøpsprosessen har vi vektlagt miljøet, og vi har etablert rammeavtaler med miljøsertifiserte leverandører for håndverkstjenester. Vi har også arbeidet med kildesortering og gjennomført en omfattende opprydding med fokus på farlige stoffer og kjemikalier. Dette har ført til en økning i farlig avfall, men det er et viktig steg for å sikre en sikker og bærekraftig arbeidsplass.

To ansatte som har armene fulle av miljøvennlige leker

Vi har merket alle våre miljøprodukter i museumsbutikken! Foto: Jill Bottolfsen

Energiforbruk

For å redusere vårt energiforbruk har vi gjennomført tiltak som utskifting av ventilasjonsanlegg, installasjon av varmepumpe og overgang til LED-lys. Fra 2019 til 2023 har vi redusert strømforbruket i museumsbygget på Kjelsås med 22%. Vi har ambisjoner om å kutte enda mer i energiforbruket.

To ungdommer som bygger en vindmøllemodell

Vindmøller gjør verden grønnere. Foto: Gorm Gaare

Transport

Vi har en policy som fremmer miljøvennlig transport for jobbreiser og reduserer flybruk. Økt bruk av el-biler har bidratt til å redusere drivstofforbruket, og vi opplever også mindre bruk av både museets biler og privatbiler i tjenesten sammenlignet med tidligere år. Vi forplikter oss til å fortsette å utforske og implementere nye initiativer for å oppnå våre bærekraftmål.

To pedagoger i en elbil

Talentsenter i Realfag på vei til oppdrag i en av våre el-biler. Foto: Jill Bottolfsen

Aktiviteter

Når vi jobber med formidling av utstillinger eller utvikler aktiviteter, tenker vi på hvordan vi kan lage ting som varer, eller som kan engasjere folk til å tenke mer på klima og miljø. Vi prøver å unngå bruk av plast, bestiller ting i større kvanta for å redusere karbonavtrykket, og vi tenker alltid på gjenbruk. 

Det aller viktigste vi gjør er å utvikle aktiviteter som bruker opp det vi allerede har, eller ting som andre ikke lenger bruker. Min favorittaktivitet er tekstiltrykk, der folk tar med seg sine egne plagg og lager nye mønstre og trykk på dem, slik at klesplaggene varer enda lengre.

Thanushiga Rajah, Aktivitetsleder

Utstillinger

I produksjon av nye utstillinger er vi opptatt av å gjenbruk. AV-utstyr, lysarmaturer og annet materiell får gjerne et langt liv på museet og benyttes i flere prosjekter. Montre, sokler og platematerialer gjenbrukes også i stor grad der det er mulig.

Vi forsøker ellers alltid å gi bort brukt materiell vi ikke trenger selv til kunststudenter og ulike verkstedkollektiv. Leverandørene vi benytter i utstillingsproduksjonene må også dokumentere miljøhensyn.

Henning Sandsdalen, Utstillingskoordinator og leder for utstillingsgruppen

Undervisning

Skole- og barnehagegruppen er bevisst på miljø- og klimaavtrykk fra undervisningsmaterialet som brukes. Materialene gjenvinnes og gjenbrukes, så langt det lar seg gjøre. Et av læringstilbudene for 1.-2. trinn omhandler klimautfordringene.

Joachim Solum, museumspedagog og gruppeleder Skole og barnehage

Museumsbutikken

Innkjøperne for vår butikk prioriterer å innføre miljøvennlige alternativer til konvensjonelle plastleker. Fokusområdet inkluderer leker laget av plantebaserte materialer, treleker og leker laget av resirkulerte materialer.

Sabine Schranz, resepsjons- og butikkmedarbeider

Drift og sikkerhet

Vi legger stor vekt på avfallssortering, både for vår egen del og for resten av huset, så langt som mulig. Det er en viktig del av vårt arbeid for å være mer bærekraftige.

Når vi følger opp energiforbruket, handler det om å finjustere algoritmer og systemer for ventilasjon og lysstyring, alt for å spare mest mulig strøm. Vi bytter også til LED-belysning og jobber med generell driftsoptimalisering, alt i tråd med ledelsens visjon for museet.

Thomas Ruud, drifts- og sikkerhetssjef

Tekno kafé

I Tekno Kafe velger vi bevisst kortreist og lokale ingredienser for å støtte lokalsamfunnet og redusere vårt karbonavtrykk. Med daglig ferske vegetariske supper og et mangfoldig utvalg av vegetariske retter på menyen, gjør vi det enkelt for gjestene å velge bort kjøtt.

Minimering av matsvinn og smartere strømbruk sikrer at vi ikke bare tilbyr god mat, men også tar vare på miljøet rundt oss.

Anna Kokolis, daglig leder Tekno kafé

  "Vi ønsker å engasjere våre besøkende gjennom utstillingene. Det er her museet kommer tettest innpå publikum, og vi kan formidle relevante historier og historiske gjenstander.

  De siste årene har klima- og miljøspørsmål stått høyt på agendaen ute i samfunnet, og dette gjenspeiles også i museet.

  Utstillingen ENERGI i klimakrisens tid åpnet i januar 2024 og er vår første permanente utstilling med et gjennomgående miljø- og klimaperspektiv. Vi ser både på den historiske bakgrunnen for dagens krise og presenterer prosjekter som ønsker å løse disse. Museet viste også temporærutstillingen Klima2+ i 2020-21 der temaer knyttet til dagens klimakrise ble diskutert."

  Tone Rasch, konservator på Teknisk museum

  Miljøsatsing

  CO2-utslipp

  Museets totale CO2-utslipp for 2023 var 175 tonn CO2. Kartlegging av museets CO2-utslipp viser at energi utgjør den klart største kilden til våre utslipp med 52,5 prosent. Energiforbruket er knyttet til drift av vår bygningsmasse og stammer i sin helhet fra elektrisitet.

  Fra 2019 til 2023 har vi redusert strømforbruket i museumsbygget på Kjelsås med 22%.

  CO2-utslipp fra avfall utgjør 2,0 prosent, mens de resterende 45,5 prosent stammer fra transport og reisevirksomhet. Av utslippet fra transport stammer 58,74 tonn CO2 fra de ansattes private reiser til og fra jobb, mens 20,74 tonn CO2 strammer fra tjenestereiser og bruk av museets biler. Museet har gått til innkjøp av to el-biler i 2020 og 2022 og vil vurdere el-biler når resten av bilparken skal skiftes ut i kommende år.

  Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen forplikter museet seg til å jobbe med å redusere CO2-utslippene. Det skal vi gjøre gjennom blant annet følgende tiltak:

  Museet skal jobbe for redusert energiforbruk i bygningsmassen. Målet er en 20 prosent reduksjon i de kommende årene.

  Kildesortering

  Museet skal fortsatt øke kildesorteringsgraden for avfall, ved å ha høyere fokus på kildesortering i utstillingsproduksjoner og annet arbeid som medfører stor avfallsproduksjon.

  I 2023 ble 58 prosent av museets avfall kildesortert. Det vil si at museet kildesorterer 12 prosent mer av sitt avfall enn vi gjorde i 2020. På sikt har museet som mål å kildesortere 70 prosent av avfallet.

  Museet skal etterstrebe å kjøpe miljøvennlige varer til driften, og skal fortrinnsvis velge leverandører som er miljøsertifiserte i kommende år.

  Kildesortert avfall i 2023

  Kildesortering bidrar til bedre utnyttelse av naturressurser, mindre klimautslipp og at giftstoffer ikke skader miljøet. Målet vårt er at 70% av avfallet på museet skal kildesorteres.

  Rapporter


  Kontakt oss

  Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger

  Har du en idé til hvordan vi kan ta enda bedre vare på miljøet? Send gjerne inn dine kommentarer, innspill og idéer!

  Norsk Teknisk Museum
  Kjelsåsveien 143
  0491 Oslo
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Tlf: 22 79 60 00
  Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
  Org. nr.: 979676832

  Skole og barnehage:
  Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Tlf: 22 79 60 60
  Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

  Utleie av lokaler:
  E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Tlf: 22 79 60 00

  Tilbake til toppen