instrument-head01

Bergseminaret

Bergseminarets bygning på Kongsberg, bygget 1786. Foto: Norsk Bergverksmuseum.«Det kongelige Berg-Seminarium» ble etablert på Kongsberg i 1757 for å utdanne fagfolk til bergverksdrift. Her lå Kongsberg Sølvverk med over 4000 ansatte (1770) og behov for spesialiserte fagfolk. Bergseminaret var foruten Krigsskolen, Norges eneste høyere utdanningstilbud inntil universitetet i Oslo ble opprettet i 1811. Sammenlignet med andre europeiske land var Norge tidlig ute med høyere teknisk utdanning.

Leger og lærere

Johan Heinrich Becker (1715-1761) var Bergseminarets første leder. Det ble undervist i mineralogi, metallurgi, matematikk, kjemi og fysikk, og også i arkitektur og jus. Becker var samtidig lege for Kongsberg Sølvverk. Også flere av Beckers etterfølgere, som Peter Thorstensen (1752-1792), var lærer og lege. Thorstensen reformerte Bergseminaret i 1786 da det fikk sin egen bygning, flere lærere og ny eksamensordning.

Praktisk studie under dansk kontroll

Marksjeidekunst (gruvemåling) var et av fagene ved Bergseminaret.  Illustrasjon fra Freiberg-professoren Johan Friedrich Lempes lærebok fra 1782. Undervisningen fant sted ved åpne forelesninger, laboratorieøvelser, mekaniske eksperimenter og ved mineralbestemmelser, modellbygging og tegneøvelser. Virksomheten var underlagt Bergverksdirektoriet i Rentekammeret i København. Professor Thomas Bugge var rådgiver ved innkjøp av vitenskapelige instrumenter. Da luftpumpen i 1786 trengte reparasjon, måtte den sendes til København og det tok to år før den kom tilbake.

Fra Kongsberg til Oslo og Trondheim

Bergseminaret ble lagt ned i 1814. Lærer ved seminaret, Jens Esmark (1763-1839), ble da professor ved universitetet i Oslo og undervisningen i bergstudier fortsatte der. Studiet ble i 1910 en del av Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. I løpet av Kongsberg-perioden ble det uteksaminert 20 kandidater og i Oslo til sammen ca 150 kandidater. På 1860-tallet var 7 av de til sammen 13 professorene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet opprinnelig utdannet bergkandidater.

Observasjon og kartlegging - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English