instrument-head01
  • Teknisk museum
  • Observasjon og kartlegging
  • Observasjon og kartlegging: Introduksjon

Observasjon og kartlegging: Introduksjon

Kartskisse over området omkring København laget av Thomas Bugge i 1766.Rom 1

«…intet Land i Europa er i slættere Omstendigheder til Videnskabers fremvext og Udbredelse» skrev historikeren Peter Frederik Suhm i 1764 om tilstanden i Norge.
Troen på vitenskap som økonomisk, sosial og kulturell drivkraft sto sterkt i Europa på denne tiden. Systematiske studier av naturen gjennom observasjon og kartlegging skulle sammen med ny teknologi gjøre det mulig å utnytte naturressursene.

Sentrum i København

Københavns universitet ble opprettet i 1479. På midten av 1700-tallet tillot Fredrik V opprettelsen av to norske læreanstalter: Den frie mathematiske Skole i Christiania (1750) (Krigsskolen) for offiserer og Det Kongelige Norske Berg-Seminarium på Kongsberg (1757) for bergingeniører (Bergseminaret). På denne tiden ble vitenskapelig virksomhet i Norge hovedsakelig bedrevet av enkeltpersoner i kontakt med miljøene i København.

Verdens målestokk

I 1762 startet Videnskabernes Selskab i København en oppmåling av Danmark for å lage kart på høyde med de beste i Europa. Astronomiprofessor Thomas Bugge ledet landmålingen som ble styrt fra Rundetårn, observatoriet i København. Tilgang på dyktige instrumentmakere var av stor betydning for arbeidet. Nøyaktige kart forutsatte gode astronomiske målinger, og det ble viktig med kontakt med utenlandske observatorier.

Pihl og Bugge

På 1700-tallet var det liten motsetning mellom kristendom og naturvitenskap. Man kunne nærme seg Gud ved å studere skriften eller skaperverket. Kirken trengte kalendere som viste bevegelige høytider og festdager. Dette forutsatte astronomiske beregninger. Nordmannen Abraham Pihl studerte teologi og var i starten av 1780-årene også assistent for Thomas Bugge ved Rundetårn. De delte interessen for astronomi og holdt senere kontakt gjennom brevveksling, utveksling av faglitteratur og lån av vitenskapelige instrumenter.

 

Observasjon og kartlegging - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English