Jeg fortalte ikke noen at jeg hadde vært sjuk. En nettutstilling om tuberkulosen, behandlingen og tiden etterpå.

«Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk» er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt med utgangspunkt i personlige beretninger fra opphold på norske tuberkuloseinstitusjoner i 1950- og 60-årene.

Prosjektet drives av Nasjonalt medisinsk museum, i samarbeid med Bymuseet i Bergen. Det er støttet av Norsk Kulturråd, og forankret i deres BRUDD-nettverk.

Takk til Universitetsbiblioteket i Tromsø og Dag Skogheim for velvillig å ha stilt Skogheims arkiv til disposisjon.

Nasjonalt medisinsk museum tar i mot personlige beretninger fra tuberkuloseinstitusjonene. Ta kontakt med museet på e-post eller telefon: Prosjektleder Ellen Lange 22 79 60 21 / Resepsjon 22 79 60 00.