Etterutdanning: 

skaperverksted og programmering i praksis

 

Vinter/vår 2020
Norsk Teknisk museum har mange års erfaring med bruk av ny teknologi og pr ogrammering i undervisning i skaperverksted. Vi skal nå lære bort alt vi kan om skaperverksted og programmering! Vi tilbyr etterutdanning for lærere i skaperverksted og programmering i praksis, i samarbeid med OsloMet. En etterutdanning, som vil heve lærernes kompetanse i programmering, dekker mer enn 40 timer, og er svært relevant for den teknologiske skolesekken. 

Søknadsfrist: 5. januar                                                          

Kursavgift: 7000 kr

Fagfornyelsen, programmering og skaperverksted

Dette er etterutdanningen for skoler som vil ta fagfornyelsen på alvor.

Gjennom fagfornyelsen skal elevene lære på måter som er relevant for dagens samfunn, samtidig skal programmering, algoritmisk tenking og skaperglede inn i flere fag. Undervisningen skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv som endre seg, med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi skal forberede lærerne, fordi skaperverkstedsdidaktikken er helt i tråd med fagfornyelsen. Vi fokuserer på lærerrollen i et skaperverksted. Hvordan man kan løsrive seg fra den tradisjonelle lærerrollen, og gå over til å være fasilitator for kreativitet og læring, spesielt ved bruk av programmering. Et skaperverksted gir elevene mulighet til å være utforskende og kreative både med og uten teknologi. For å etablere dette i skolen, på en vellykket måte, trenger lærere kunnskap, inspirasjon og ideer.

kursbeskrivelse

Vår filosofi er at lærere undervises best, på samme måte som vi underviser elevene. Vi driver opplæring i ulike verktøy gjennom hands-on aktiviteter, med fokus på metode, og hvordan det kan undervises. Målet med kurset er at lærere får kunnskap om og forståelse for teknologi, skaperverksted, algoritmisk tenkning og programmering.      

Etterutdanningen kombinerer programmering med skaperverkstedsdidaktikk. Programmering får mer verdi når det tas ut av skjermen, og kan påvirke den fysiske verden rundt oss, og blir så mye mer enn en kode på en skjerm. Programmering blir mer tilgjengelig i kombinasjon med blant annet microkontrollere, robotbiler, lekbar elektronikk og digitale fabrikasjonsverktøy som vinylskjærer og 3D printer. Da kan programmering brukes til å skape. Etter endt kurs har deltakerne vært med på å utvikle flere undervisningsopplegg tilpasset den teknologiske skolesekken og fagfornyelsen, og kan vurdere hva slags utstyr og materiell det er hensiktsmessig at skolen kjøper inn.

Kurset er en helhetlig pakke, med både teori, diskusjoner, opplæring og praksis. Praktiskgjennomføring og refleksjoner rundt praksis vil stå sentralt.

påmelding 

Søkere må være lærere i arbeid i skolen, eller studenter som har gjennomført minst tre år av en lærerutdanning. Etterutdanningen passer for lærere på 3-10. trinn, og VGS-lærere innenfor design, kunst, programmering og teknologi. For å melde deg på må du sende inn en kort søknad. Søknadsskjemaet finner du HER.

For spørsmål angående etterutdanningen, send mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

læringsutbytte

Deltakeren har etter endt kurs:

  • Innblikk i den pedagogiske rollen i et skaperverksted - fra lærer til fasilitator.
  • Kunnskap om tilgjengelig teknologi og programmering som kan anvendes i opplæringssituasjoner. 
  • Kunnskap om hvordan kombinere programmering, algoritmisk tenking, teknologi og skaperglede. 
  • Grunnleggende ferdigheter med 3D-printer, e-tekstil og vinylskjærer. 
  • Innblikk i ulike programmeringsplattformer og hvordan man kan ta i bruk disse i skolen kombinert med ulik teknologi. 
  • Kunnskap om hvordan teknologisk utstyr kan bidra til at lærerne kan ta i bruk sin kompetanse i programmering i sin undervisning.. 
  • Evne til å reflektere over egen rolle som lærer i et skaperverkstedet og hvordan man kan legge til rette for kreativitet og læring. 
  • Evne til å reflektere over teknologiens og programmeringens rolle i skolen.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning og praksis vil foregå i skaperverkstedet på Teknisk museum. 

undervisning

På kurssamlingene vil det gjennomføres aktiviteter som Teknisk museum har god erfaring med overfor elever. Gjennom undervisningsaktiviteter får kursdeltakerne opplæring i bruk av verktøy, teknologi og programmering, samt bruk av designprosess i flere fag. Deltakerne på studiet vil bidra i gruppediskusjoner rundt ulike temaer knyttet utfordringer og fordeler med skaperverksted i skolen. I samlingene vil også deltakerne få kunnskap om ny teknologi som 3D-printeren og vinylskjærer, og eksempler på hvordan disse kan brukes i et klasserom, samt programmering og modellering i kombinasjon med teknologi og fag. Det er flere måter å undervise i et skaperverksted. Deltakerne vil derfor få tid og mulighet til å finne sin egen stil i et skaperverksted.

praksis

Etterutdanningen består også av to praksisoppgaver. Deltakerne skal gjennomføre en skaperverkstedtime med programmering i egen klasse, og levere inn et arbeidskrav knyttet til denne timen. Timen kan enten gjennomføres på egen skole, eller i et av skaperverkstedene på Teknisk museum.

I tillegg skal deltakerne ha en uke praksis. Der blir de delt inn i team, som sammen har ansvaret for en hel uke med undervisning i skaperverkstedene på museet. Dette vil foregå i uke 26 og uke 27, der deltakerne deltar og er ansvarlig for undervisning på MakerCamp på Teknisk museum.  Nærmere informasjon om praksis gis ved studiestart.

kursplan

Dato

(09.30 - 15.30)

Tema og beskrivelse (med forbehold om endringer)

20. januar

Introduksjon til skaperverksted og grunnstrukturene i programmering

Skaperbevegelsen, designprosess, modellering, prototyping og programmering.. Hva er et skaperverksted, hvordan jobber man i et skaperverksted, hva kjennetegner undervisning i skaperverksted? Hva er programmeringens rolle i et skaperverksted? Hva er programmering for mindre barn, hva er fordelene med å lære programmering tidlig? Her vil vi introdusere de grunnleggende prinsippene for programmering, og leke oss med programmering med lavterskel aktiviteter.

5. februar

Ta koding ut av skjermen med micro:bit del 1

Introduksjon til micro:bit. Vi vil vise hvorfor micro:bit er et fantastisk pedagogisk verktøy for å undervise programmering. Kursdeltakerne skal kjenne på kroppen hvordan programmering lærer deg å tenke, og hvordan programmering også trener den kreative muskelen.

13. februar

Ta koding ut av skjermen med micro:bit del 2

Micro:bit: tilkoblinger og muligheter. På dette kurset skal vi kombinere av micro:bit og skaperglede.

25. februar

Digital fabrikasjon i 2D – bruk av vinylskjærer

Hvordan kan man ta i bruk vinylskjæreren som et middel for å skape? Vi vil se på hvordan vinlyskjæreren kan kombineres med programmeringsplattformen Scratch, og andre måter å bruke vinylskjærer på i undervisning- Vi vil særlig fokusere på å kombinere vinylskjæreren med designprosess, slik at teknologien blir et middel ikke et mål.

3. mars

Digital fabrikasjon i 3D

Introduksjonskurs til bruk av 3D-printeren, både teknisk bruk og eksempler på hvordan den kan brukes i undervisning. 3D-printeren er et fantastisk verktøy for å øke forståelsen for hvordan en kan skape med programmering og matematikk sammen med ny teknologi. Det vil gis en kort introduksjon til programmering og modelleringsplattformen Tinkercad.

13. mars

 E-tekstil og ADAfruit.
Vi vil vise hvordan E-tekstiler,, bruk av elektroniske kretser, programmering og sensorer kombinerer kunst og håndverk og naturfag.

26. mars

Programmering og skaperverksted

Den siste kurssamlingen vil utfordre deltakerne til å ta i bruk det de til nå har lært, sammen med egne erfaringer. De vil få en praktisk oppgave der de må bruke både tema fra realfagene kombinert med teknikker fra K&H, samt en refleksjonsoppgave rundt bruk av designprosess og realfag sammen. Det finnes ikke bare en måte å være en skaperlærer på, og målet med denne avsluttende kursdagen er at deltakerne skal finne sin måte å bruke skaperverkstedet og programmering i klasserommet. 

Lørdag 20.06.18
Søndag 21.06.18

Denne helgen møtes deltakerne for å planlegge undervisning til MakerCamp som skal gjennomføres i uke 26 eller 27.

Man-fre    

Uke 26 eller uke 27

Praksisuke – MakerCamp 2020

Deltakerne deles inn i team, hvor hvert team har ansvar for en gruppe med ungdommer og tar over våre skaperverksted. Deltakerne skal planlegge, gjennomføre og reflektere over en uke med aktiviteter i skaperverkstedet. Her får deltakerne mulighet til å omsette det de har lært, lære av hverandre, og teste ut ideer til programmeringsundervisning i skaperverksted.  


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver javascript for å kunne sende dette skjemaet