Skip to main content
           

Talentsenter i

realfag

To jenter studerer en 3D-printet figur. Foto.

Oslo vitensenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag. Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015.

Viktige datoer:

 • Søknadsportalen åpner

  Mandag 11. mars 2024

 • Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025

  Fredag 26. april 2024

Elev- og foreldreside for deltakere skoleåret 2023/2024:
Innlogging
Mer info:

Talentsenteret i realfag ved Oslo Vitensenter opererer med filialer i tre byer på østlandet.

 • Oslo
 • Lillestrøm
 • Larvik

Hva er talentsenteret i realfag?

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsenteret i realfag er et tilpasset opplæringstilbud for elever med stort læringspotensial. Våren 2019 ble talentsenterprogrammet etablert som et permanent opplæringstilbud for elever med stort læringspotensial, underlagt opplæringsloven, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. 

Talentsenteret i realfag tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som fort kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Hvem er talentsenteret for?

Det finnes mange ulike begreper for å omtale elever som er på et faglig høyere nivå enn andre elever. Eksempler på dette er evnerike elever, talentfulle elever, sterke elever, intelligente elever, høytpresterende elever og elever med akademisk talent. Dette er på mange måter en veldig heterogen gruppe elever. Noen av elevene har generelt sett høy IQ, andre har et særskilt talent i ett fag, mens andre igjen har talent utenom det vanlige innenfor flere akademiske fag. Noen elever kan i tillegg til sine evner ha vansker som blant annet dysleksi og ADHD. Elever kan for eksempel ha stort læringspotensial, men lav motivasjon eller lav sosial funksjonsevne. Det finnes derfor ikke én løsning som passer for alle elever med stort læringspotensial.

Elever med stort læringspotensial utgjør 10 – 15% av elevpopulasjonen. Det er ikke kun de flinkeste elevene i klassen som har toppkarakterer, men også de som har et stort potensial til å oppnå fantastiske resultater i ett eller flere fag, og på et nivå som er mye høyere enn jevnaldrende hvis de får riktig tilpasset opplæring og støtte i skolen (NOU, 2016)*. Målgruppen vår er derfor både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. 

Talentsenteret i realfag skal:
 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer.

 • Bidra til at elever med stort læringspotensial knytter kontakt gjennom organiserte elevnettverk.

 • Bidra til kompentanseheving i skolesektoren på elever med stort læringspotensial og deres behov.

Deltakerne vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretiske realfag, praktiske ingeniørfag og kunst og design, med en praktisk tilnærming til tung fagteori. Tverrfaglighet er en sentral del av talentprogrammet og vil utfordre deltakerne på etisk og bærekraftig teknologiutvikling, bruk av teknologi og historiske betydninger av realfagene vi i dag lærer på skolen.

Talentsenteret tar i mot søknader en gang i året, og elever som får plass på talentsenteret deltar i ett skoleår om gangen. Søknadsportalen åpner medio mars hvert år.

Fakta om talentprogrammet:

 • Programmet skal være tverrfaglig, ikke fokusere på enkeltfag.
 • Programmet skal ta utgangspunkt i vitensentrenes kjerneverdier som dreier seg om å utforske og eksperimentere gjennom bruk av sansene.
 • Programmet skal kombinere teori og praksis.
 • Programmet skal handle om skaperglede og fysiske erfaringer.
 • Programmet skal være temabasert og elevene skal selv definere problemstillinger de skal løse innen temaet.
 • Elevene skal jobbe med prosjekter med definerte problemstillinger.
 • Elevene skal få erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og kunne gå fra ide til utprøving raskt ved å jobbe sammen tverrfaglig.
 • Elevene skal bruke "design thinking" og "rapid prototyping" som metode i utvikling av prosjektene.
 • Elevenes egne styrker, interesser og talenter skal utfordres og tilrettelegges for.
 • Sosiale aktiviteter og teamarbeid skal være gjennomgående.
 • Programmet bør kombinere vitensenterets unike arenaer som utstilling, undervisning og makerspace, med eksternes kvaliteter.
 • Elevene skal jobbe i team med å lage prosjekter innen ulike tema.
 • Samlingene ved talentsenteret vil foregå i skoletiden. Ettersom dette er tilpasset opplæring etter opplæringsloven, vil elevene få gyldig fravær fra ordinær skoleundervisning.

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Tilbake til toppen