fbpx
To english site
En gruppe leende barn med navnelapper på brystet.

Talentsenteret blir permanent

Oslo vitensenter på Teknisk museum har siden 2016 vært del av et pilotprosjekt for å gi barn og unge med stort læringspotensial innen realfag tilpasset undervisning. Nå melder regjeringen at dette blir en permanent ordning. 

– Det er med glede vi har mottatt meldingen om at Regjeringen har besluttet at ordningen med talentsentre går fra pilotprosjekt til å bli permanent. Med dette får vi større forutsigbarhet i vår drift og kan videreutvikle tilbudet til barn og unge som utviser særegen interesse og kunnskap i realfag, sier Frode Meinich, direktør ved Teknisk museum.

– I talentsenteret får barn og unge jobbe i tverrsnittet av teoretiske realfag, praktiske ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin dybdelære og får muligheten til å selv erfare realfag i praksis, sier Safina de Klerk, lederen av Talentsenteret på Teknisk museum.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, står det:

«Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Gode kunnskaper i realfag er viktig for fremtidens Norge, og helt avgjørende hvis vi skal greie å løse store samfunnsutfordringer, som å få ned klimautslippene og gjennomføre det grønne skiftet.

Talentsentrene er prøvd ut som en treårig pilot ved fire vitensentre siden 2016.

Talentsentrene gir elevene utfordringer og er en møteplass– Elever som presterer høyt faglig kan av og til føle seg litt alene på sin skole, og vil ha nytte av å ha et sted der de får faglige utfordringer og møter andre som har samme interesse for realfag. Talentsentrene ser ut til å ivareta både faglige og sosiale forhold på gode og gjennomtenkte måter, sier Sanner.

Regjeringen har besluttet at ordningen med talentsentre går fra pilotprosjekt til å bli permanent.

Det er Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som har gjennomført evalueringen av de fire talentsentrene, som ligger i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Barn og unge skal være «Tett på realfag»Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Strategien har fire hovedmål: At barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres, at andelen barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk skal reduseres, at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag, samt at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Fakta

Talentsentrene i realfag ble opprettet høsten 2016, og er plassert ved fire regionale vitensentre:

  • Oslo vitensenter
  • Vilvite Bergen
  • Vitensenteret i Trondheim
  • Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta

Talentsentrene skal:

  • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer
  • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene
  • Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk

Talentsentrene er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring.

Satsingen med de fire talentsentrene utgjør 8 millioner kroner årlig.»

Til realfagsrapporten på udir.no

NYHETSBREV

Vi sender deg gjerne nyheter på e-post

ADRESSE

Teknisk museum

Kjelsåsveien 143

KONTAKT OSS

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00