Skip to main content
           

To english site

Matematikk

Grubleverksted

I dette undervisningstilbudet vil elevene bli utfordret på problemløsning i matematikk. Målet er at opplegget skal inspirere både lærere og elever til å leke med matematikken. Vi utforsker areal, volum og romforståelse gjennom engasjerende mattenøtter.

Målgruppe: 8.-10. trinn

Antall: Maks. 30 elever

Varighet: 60 minutter

Fagområde: Matematikk

Lærerplan:

Kompetansemål samfunnsfag
 • 8. trinn: lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar

 • 9. trinn: utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar

 • 10.trinn:
  • Undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
  • Gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk

Hva skjer i dette læringstilbudet?

I dette tilbudet skal elevene jobbe gjennom tre stasjoner med forskjellige oppgaver. Elevene vil få en kort innføring i hver oppgave før de starter arbeidet. Elevene må tenke litt utenfor boksen for å løse oppgavene. Oppgavene bruker begreper som to- og tredimensjonale figurer, volum og areal. Dette tilbudet har en praktisk tilnærming til matematikk, hvor kreativitet og problemløsning står sentralt.

Beskrivelse av timen:

Elevene skal samarbeide to og to, vi anbefaler at lærer deler inn elevene i forkant 

Intro (ca. 10 min): 
 • Elevene blir hentet av en pedagog og tatt med til undervisningsrom.
 • Elevene får forklart oppgaven de skal arbeide med
 • En fra hver gruppe henter utstyret de trenger for å starte oppgaven
Aktiviteter (ca. 35 min): 
 • Elevene får ca. 10 min per stasjon.
 • Oppgaven er
  • Øve på å bruke to- og tredimensjonale figurer ved å tegne og bygge dem
  • Bygge et beger som kan inneholde 1 liter av noe
  • Del et ark i tre like store deler som har ulik form. 
Avslutning (ca. 15 min): 
 • Avsluttende samtale mellom pedagogen og elevene
 • Vi tester beholderne som ble laget for å se hvem som kom nærmest.
Lærerens rolle

Vi ønsker at du som lærer er aktiv, deltakende og nysgjerrig sammen med barna under besøket. Elevene får best utbytte hvis de kommer forberedt, så vis gjerne elevene bilder eller «INTROVIDEOEN», fortell om hva som skal skje, og sjekk ut om det er tilhørende for- og etterarbeid til undervisningsopplegget

Du som lærer er ansvarlig for gruppen under hele besøket.

Formidler har ansvar for gjennomføring av programmet. Lærer har det overordnede ansvaret for elevene. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis. 

Hva dere trenger å ha med

Hvis du vil ha faktura, ta med ressursnummer og riktig fakturaadresse.

Dere trenger ikke å ta med noe særskilt til Planetariet, men det er flott om dere har masse spørsmål om stjerner og planeter.

Om dere også har fått sett på månen en dag den er synlig på dagtid er det flott!

Forberedelser

Når dere kommer

En av lærerne i gruppen henvender seg i resepsjonen. Da får vi registrert at dere har kommet og dere får tildelt garderobeplass og ev. skap for innlåsing av verdier. 

Kom til museet senest 10 minutter før programstart. Gi beskjed om dere blir forsinket på tlf. 22 79 60 00. Dersom dere kommer for sent kan læringstilbudet bli forkortet eller avlyst.

Finn veien til museet

Klikk her for å finne veien til Teknisk museum. 

Regler på Teknisk museum

På Teknisk museum gjelder samme regler som på skolen/i barnehagen. Vi skal

 • være forbilder for hverandre
 • være snille mot hverandre og utstillingene
 • bruke innestemme
 • ikke løpe.

OBS: Alt som står bak sperringer skal ikke berøres.

Da får vi alle det gøy og bidrar til en god læringsopplevelse. Dersom du bestemmer at din gruppe får besøke museumsbutikken, må lærer være tilstede så lenge noen av barna er der.

Matpause

Dere kan spise matpakken forskjellige steder; i kafeen, ved resepsjonen og utenfor museumsinngangen. Det er ikke lov å spise og drikke i utstillingene. 

Betalingsmuligheter

Barnehager og skoler kan betale med kontant/kort ved ankomst eller ha med faktura.

For faktura må du ha med rekvisisjon eller ressursnummer og fakturaadresse. 

Du møter en av oss!

Portrett av en dame. Foto.
Kjersti
Portrett av en dame. Foto.
Shahzia
Portrett av en dame. Foto.
Siri Hanna

Forarbeid:

Våre læringstilbud krever ikke forarbeid, men det er alltid nyttig å forberede elevene på et museumsbesøk. Dette kan øke læringsutbyttet fra museumsaktiviteten, og knytter klasserommet til museet. Her er noen undringsspørsmål til klassen, som kan forberede og engasjere elevene før de skal lære mer om temaet på museet

Undringspørsmål
 • En side av en terning er 2x2 cm. Se for deg at du fjerner toppsiden. Brett ned de andre sidene. Hvilken form får du? Hvor stort areal har restene av terningen?

 • Kan man regne areal uten måleverktøy?

 • Hvordan vil du beskrive dybde og lengde i 2D og 3D?

 • Tegn en skisse med temaet “flere sider av samme sak.”   

Etterarbeid:

Kommer snart

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Abonner på vårt nyhetsbrev
Tilbake til toppen