Skip to main content
           

To english site

Oslo vitensenter

Talent­senteret i realfag

VI ÅPNER FOR SØKNADER TIL SKOLEÅRET 2024/2025

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

Talentsenteret i realfag tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Talentsenterets deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design.

Om programmet

Opplæringen ved talentsenteret er opplæring som gis etter opplæringsloven med forskrifter, og er i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skolen har ansvar for elevenes individuelle vurdering og for elevenes sikkerhet. Opplæringen ved vitensentrene er en måte å tilpasse opplæringen for den enkelte elev. Kostnader som påløper elever dekkes av Oslo Vitensenter.

Rammer

Undervisningen foregår i skoletid, på Oslo Vitensenter. Undervisningstilbudet består av fire samlinger i løpet av skoleåret, og hver samling er på 2-3 dager. Gruppene settes sammen etter alderstrinn.

Datoene for samlingene vil bli sendt ut sammen med informasjon om opptaket, i slutten av mai.

Elever som får plass på talentsenteret, vil være borte fra ordinær undervisning enkelte dager. Ettersom deltakelse på talentsenteret reguleres som tilpasset opplæring under opplæringsloven vil elever ikke få fravær for deltakelse, og behøver ikke å søke permisjon fra sin hjemskole for å delta. 

Informasjon om søknadsprosessen

Søknadsprosessen er heldigital og krever innsendelse av informasjon fra lærer, foresatt(e) og elev.

Ettersom søknaden må inneholde lærerskjema og anbefalingsbrev fra lærer må lærer involveres i søknadsprosessen og informeres om at elever søker. For å kunne få innvilget plass på talentsenteret må søknad og tillatelse for deltakelse godkjennes av lærer og skoleledelsen ettersom undervisningen på talentsenteret skjer i skoletid.

Vi ber alle faglærere om å ta en prat med aktuelle elever. Bruk dokumentet «Hva kjennetegner elever med stort læringspotensial» som et verktøy for å finne elever med stort læringspotensial.

Det er viktig å understreke at elever som deltar på talentsenteret vil gå glipp av ordinær undervisning på sin hjemskole når de deltar på samlinger. Derfor er det viktig at skolen i samråd med foreldre og elev legger til rette for kompenserende tiltak på undervisning eleven eventuelt går glipp av.

Vi anbefaler ikke elever å både delta på forsert løp i fag i tillegg til å delta på årsenheten på talentsenteret. Erfaringsvis vet vi at dette kan bli for stor belastning for elever flest.

Slik søker du:

Søknadsportal åpner 11. mars 2024

Følgende tre skjema må fylles ut og sendes inn: 

Elevens skjema

Foresattes skjema

Lærers skjema

Søknadsfrist: Fredag 26. april 2024

Søknadsporten stenger kl. 23.59

Søknader uten alle utfylte skjemaer vil ikke bli vurdert. Pass derfor på at elev, lærer og foreldre fyller ut hvert sitt respektive skjema! Vi har ikke mulighet til å purre på manglende skjemaer.

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Abonner på vårt nyhetsbrev
Tilbake til toppen