Talentsenter i realfag

Undervisning900

Oslo Vitensenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag.

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Det etableres fire talentsentre i realfag
Talentsentrene i Norge skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Formålet med utprøvingen er at de regionale talentsentrene skal:

• Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer
• Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene
• Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk

OBS: SØKNADSFRISTEN HAR NÅ GÅTT UT.

Tilbudet gjelder for elever ved Osloskolen.

Talentsenter i realfag ved Oslo Vitensenter tar utgangspunkt teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Talentsenterets deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin dybdelære og får muligheten til å selv erfare hvilken kraft det er i realfag i praksis. Tverrfaglighet er en sentral del av talentprogrammet og vil utfordre deltakerne på etisk og bærekraftig teknologiutvikling, bruk av teknologi og historiske betydninger av realfagene vi i dag lærer på skolen.

• Programmet skal være tverrfaglig, ikke fokusere på enkeltfag.
• Programmet skal ta utgangspunkt i vitensentrenes kjerneverdier som dreier seg om å utforske og eksperimentere gjennom bruk av sansene.
• Programmet skal kombinere teori og praksis.
• Programmet skal handle om skaperglede og fysiske erfaringer.
• Programmet skal være temabasert og elevene skal selv definere problemstillinger de skal løse innen temaet.
• Elevene skal jobbe med prosjekter med definerte problemstillinger.
• Elevene skal få erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og kunne gå fra ide til utprøving raskt ved å jobbe sammen tverrfaglig.
• Elevene skal bruke “design thinking ” og “rapid prototyping ” som metode i utvikling av prosjektene.
• Elevenes egne styrker, interesser og talenter skal utfordres og tilrettelegges for.
• Sosiale aktiviteter og teamarbeid skal være gjennomgående.
• Programmet bør kombinere vitensenterets unike arenaer som utstilling, undervisning og makerspace, med eksternes kvaliteter.
• Elevene skal jobbe i team med å lage prosjekter innen ulike tema.

 

Samlingene ved talentsenteret vil foregå i skoletiden. Ettersom dette er tilpasset opplæring etter opplæringsloven, vil elevene få gyldig fravær fra ordinær skoleundervisning.

Planlagte samlinger for 7. – 9. klasse:

Mandag 28.08.17 – Tirsdag 29.08.17
09:00 – 17:00

Torsdag 21.09.17 – Fredag 22.09.17
09:00 – 17:00

Mandag 30.10.17 – Tirsdag 31.10.17
09:00 – 17:00

Torsdag 23.11.17 – Fredag 24.11.17
09:00 – 17:00

Mandag 18.12.17
09:00 – 17:00

Torsdag 25.01.18 – Fredag 26.01.18
09:00 – 17:00

Mandag 26.02.18 – Tirsdag 27.02.18
09:00 – 17:00

Torsdag 05.04.18 – Fredag 06.04.18
09:00 – 17:00

Mandag 07.05.18 – Tirsdag 08.05.18
09:00 – 17:00

Planlagte samlinger for 10. – 2. klasse videregående

Torsdag 31.08.17 – Fredag 01.09.17
09:00 – 17:00

Mandag 25.09.17 – Tirsdag 26.09.10
09:00 – 17:00

Torsdag 26.10.17 – Fredag 27.10.17
09:00 – 17:00

Mandag 27.11.17 – Tirsdag 28.11.17
09:00 – 17:00

Onsdag. 20.12.17
09:00 – 17:00

Mandag 29.01.18 – Tirsdag 30.01.18
09:00 – 17:00

Torsdag 01.03.18 – Fredag 02.03.18
09:00 – 17:00

Mandag 09.04.18 – Tirsdag 10.04.18
09:00 – 17:00

Torsdag 10.05.18 – Fredag 11.05.18
09:00 – 17:00