FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Drøfting: Menneskelig mangfold, rase og rasisme

Hva tenker forskere om rase, rasisme og menneskelig mangfold i dag? Hvordan påvirker DNA-forskning forståelsen av vårt opphav og vår identitet?

 

En stor mutantfamilie

Vi kommer alle fra Afrika, der våre forfedre bodde for over 100 000 år siden. Hvordan har dette påvirket det biologiske mangfoldet vi ser i dag?

Filmen er opprinnelig produsert til utstillingen "Nous et les autres. Des Préjugés au racisme" – Muséum national d’histoire naturelle – Musée de l’Homme 31. mars 2017 til 8. januar 2018.

Kan genetikken hjelpe oss med å klassifisere mennesker?

Menneskets DNA er nesten 99.9% identisk. Rase kan ikke beskrive det genetiske mangfold. Samtidig kan alle se at forskjeller i utseende henger sammen med geografisk opphav. Hvordan forklarer genetikken dette?

Filmen er opprinnelig produsert til utstillingen "Nous et les autres. Des Préjugés au racisme" – Muséum national d’histoire naturelle – Musée de l’Homme 31. mars 2017 til 8. januar 2018.

Bilder fra raseforskning

Kristian og Alette Schreiner var sentrale innen antropologisk forskning på begynnelsen av 1900-tallet. De reiste til Tysfjord for å finne det spesifikt samiske. Flere hundre mennesker ble grundig fotografert og målt. Hvordan har denne forskningen blitt opplevd for menneskene det ble forsket på – og for deres etterkommere?

Ta fortellingene tilbake

Kristian og Alette Schreiner studerte den samiske befolkningen i Tysfjord på begynnelsen av 1900-tallet.  De oppfattet  samene som rasemessig primitive. Dette  påvirket møtet mellom lokalbefolkningen  og forskningen. Hvordan forholder lokalmiljøene seg til Schreinernes forskning i dag?

Schreinerne i Setesdal

Antropologene Kristian og Alette Scheiner reiste til Setesdal for å studere lokalbefolkningen på begynnelsen av 1900-tallet. Basert på tidligere fysisk-antropologiske undersøkelser i Setesdal, forventet de å finne en særlig renraset nordisk befolkning der. Hva tenker lokalmiljøet om deres forskning i dag?

Rekonstruksjon av vikingenes genom-historie

Moderne DNA forskning på menneskelige levninger endrer måten vi forstår menneskets historie. Hvordan gjøres slik forskning i dag? Hvilke problemstillinger gir dette?

Her kan du lese sammendrag av Ashot Margaryans PhD avhandling om tema.

Kunsten og vitenskapen bak ansiktsrekonstruksjoner

Hvordan kan forskere skape et ansikt ut av en hodeskalle fra vikingtiden? Kan vi vite hvordan disse folkene så ut?

Familiebildet

Denne kortversjonen av dokumentarfilmen “Familiebildet” viser et søk etter familiens opphav og hvordan fortiden fortsatt påvirker familieforholdene.

Se hele filmen her 

Min mors hemmelighet / Suddenly Sami

En kortversjon av dokumentarfilmen “Min mors hemmelighet” viser regissørens søken etter egne røtter og hvordan dette påvirket hennes oppfatning av egen identitet.

Se hele filmen på filmarkivet.no