Års­rapport 2020

Forord

Annus horribilis, men mange nye muligheter

For et år! Vi legger bak oss et veldig utfordrende år, men også et år med full fart og stor ståpå-vilje.

Året som har gått har vært et år i balansekunstens tegn. Vi startet året med høy fart, stor planleggings- og byggeaktivitet for flere nye utstillinger, besøksrekorder og vi gledet oss til et fantastisk museumsår med stadig nye og fornøyde besøkende. Det gikk som vi alle vet brått nedover, med stengning av museet i mars, permitteringer av mange ansatte i seks uker, gjenåpning i mai og en krevende juni måned. Det ble gjort en massiv innsats fra alle ansatte for å få på plass smittevernstiltak slik at vi kunne ønske publikum trygt og sikkert velkommen inn i det store museumsbygget vårt. Det ble en besøksmessig bra sommer med mange turister på tur i eget land, men med økt smittetrend og utfordringer i kollektivtrafikken utover høsten uteble de besøkende i større og større grad før vi i november ble pålagt å stenge på nytt på grunn av smittesituasjonen i Oslo.  

Museumsdirektør Frode Meinich. Foto: Lars Opstad

2020

Årets høydepunkter

 • Vi får endelig vår egen, helt fantastiske, modelljernbane!  Med Jernbanens musikkorpsmusikk som spilte, konduktøruniformer, taler, dikt, boller og saft ble det satt publikumsrekord i åpningshelgen med 4.800 glade besøkende. Venneforeningen har bidratt med finansiering.

 • Utstillingen Regjeringskvartalet åpnes av Oslos ordfører Marianne Borgen, en fotoutstilling om et omstridt kvartal. Utstillingen åpner midt i den hete rivningsdebatten, og viser fantastiske fotografier fra Teigens fotoatelier.

 • Vi sender 4,7 tonn på 22 paller med film og video til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, der materialet skal digitaliseres, sikres og bevares.

 • Årets største utstillingssatsning Klima 2+ åpnes av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, og adresserer hvordan alt rundt oss henger sammen med klima. Utstillingen er et sted der museets besøkende engasjerer seg i et av vår tids viktigste temaer – klimakrisen.

 • Etter mange års stillstand har vi med økonomiske midler fra venneforeningen fått restaurert det enorme vannhjulet i inngangspartiet. Vannhjulet er nå i full drift, med vann og det hele.

Foto: Lars Opstad

2020

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Teknisk museum er dels finansiert gjennom bidrag fra Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet hvorav Kulturdepartementet er den største bidragsyteren.

I 2020 utgjorde samlede faste bidrag fra de fire departementene kr 66 403 679. I tillegg mottas en rekke gaver og tilskudd fra private og offentlige bidragsytere.

Økonomiske samarbeidspartnere og bidragsytere

Venneforeningen

Lysbueovnen

Lysbueovn

Formålet til Foreningen Norsk Teknisk Museums venner er å bidra til utviklingen av Teknisk museum, og å være et forum for entusiaster, bedrifter og organisasjoner med interesse for museets arbeid og teknisk og medisinsk historie. Foreningen har sin opprinnelse tilbake til museets grunnleggelse i 1914.

Corona-19 pandemien har også satt sitt tydelige preg på venneforeningens aktiviteter. Vårens og vinterens tradisjonelle familiedager og båtturen med DS Børøysund måtte kanselleres. Flere av de teknologihistoriske møtene i samarbeid med Tekna og NITO Oslo og Akershus, ble også kansellert. Noen av møtene ble deltaker- begrenset, men supplert med digital løsning. Antall betalende medlemmer ble sterkt redusert i 2020, fra 1352 i 2019 til 1097 i 2020.

Venneforeningen har gitt 1,38 millioner kroner i gave til museet for å bidra til realiseringen av fire store prosjekter:

 • Restaurering av industrimodellen, en miniatyrmodell med tre industrisamfunn fra 1950-årene, med modelljernbane og skip. Medlemmer av Venneforeningen har utført et betydelig dugnadsarbeid på modellen siden høsten 2019.
 • Innkjøp av en ny modelljernbane.
 • Restaurering, reparasjon og igangsettelse av det store vannhjulet.
 • Restaurering og reparasjon av Birkeland-Eydes Lysbueovn.

Venneforeningen overfører ytterligere kr 343.738. til museets drift i 2020. Foreningen er medlem av Forbundet for Norske Museumsvenner, har eget sekretariat og er formelt uavhengig av Teknisk Museum.

Selskaper og organisasjoner

 • Autozentrum Sport AS, Porsche Norge, støtter arbeidet med museets Lohner-Porsche.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til skaperverkstedaktiviteter i samarbeid med tre ungdomsklubber i Groruddalen.
 • Bergesenstiftelsen har gitt støtte til medvirkende miljø for barn og ungdom i utstillingen Klima2+.
 • Fritt ord har støttet utstillingen Klima2+, prosjektet Koronadagbøkene som formidles gjennom museets nettsider og utstillingen Liv og død, og prosjektet “Tegnede historier om helse og medisin” som er en katalog knyttet til utstillingen Liv og død.
 • NEMKO har støttet inntak og ordning av gjenstander, arkiver og fotoarkiver fra deres virksomhet.
 • Norges Fotografforbund støtter prosjektet Norsk fotohistorie 9. April 1940 til 22. Juli 2011.
 • Norid støtter den nye permanente IKT-utstillingen og prosjektet Hvordan stille ut Internett?
 • Kulturrådet støtter prosjektet Museenes kunnskapstopografi (2018-2020), som museet utfører i samarbeid med Østfoldmuseene. I tillegg støtter Kulturrådet flere museumsnettverksprosjekter som museet deltar aktivt i: Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. Juli 2011 (ledes av Preus museum), Nå begynner a’ med det der igjen - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser (ledes av Kvinnemuseet/Anno Museum) og Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon (ledes av Stiftelsen Lillehammer museum).
 • Nordisk kulturfond har støttet prosjektet Framtidens tekniska museer.
 • Oslofjordfondet støtter forskningsprosjektet “Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger” (Rapmus), der Teknisk museum er ett av flere museer som deltar (ledes av Vestfoldmuseene).
 • Ringnes A/S har gitt støtte til forskningsprosjekt på det historiske arkivet etter Ringnes Bryggeri.
 • Sparebankstiftelsen DNB har deponert en stor fotosamling, DEXTRA Photo, ved museet og har i flere år gitt driftsstøtte til arbeidet med bevaring og formidling av samlingen. Stiftelsen finansierer også tre nye Talentsenterhuber og har også bidratt til det nasjonale prosjektet Skaperskolen, der vitensenteret er en av aktørene.

Andre samarbeidspartnere og bidragsytere

Antipodes café, Alna bydel, Anne Schnettler, Arbeidermuseet, Ask Industrimontasje, Betalab-Utdanningsdirektoratet, Bydel Nordre Aker, ByVerkstedet, Bærum kommune, CISCO,  Computas,  Captain Credible, Consolvo, Oslo kommune, Deichmanske bibliotek, FFI, Flu Hartberg, Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, Goethe Institut, Grunenrekorder, Holger Hartmann, Horten Modelljernbane Klubb, IKT-Norge, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, Institutt for historiske studier NTNU, institutt for journalistikk og mediefag , Oslo Met, Nittedal kommune, NITO, Nordisk Forskningsråd, Norsk Folkemuseum, Norsk Industriarbeidermuseum, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU),  Jernbanens musikkorps i Oslo, Jørgen P. Aubell, Karin Knott, UIO:Livsvitenskap, Universitetet i Oslo, Oslo museum, Kvinnemuseet, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Universitetet i Oslo, Nasjonalmuseet, Naturfagsenteret, Nerdforge, NITO  – Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, Nasjonalbiblioteket, Norsk Astronautisk Forening, Norwegian Fashion Hub, NOTAM, NRK, NTNU, Ole Grøn, Oslo Cancer Cluster, OsloMet Makerspace, Oslo School of Environmental Humanities, Universitetet i Oslo, PRAKSIS Climata, PRAKSIS Live or Buy, Preus museum, Programkomiteen for vitenskapshistorisk konferanse, Ruter, Seljord kunstforening, Snøhetta Design, Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo, Stovner bydel, Teaterkompaniet Funk House, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, TENK  – Tech-nettverket for kvinner, Tekstilaksjonen, Utdanningsetaten Oslo kommune, Vestfoldmuseene, Østfoldmuseene.

Samarbeidspartnere og bidragsytere