Skip to main content
           

Industrimuseer møter klimakrisen

BÆRE­KRAFTIGE ENERGI­NARRATIVER

Foto: Dextra photo

Hvilke narrativer og visjoner har inngått i utstillinger av energi og industri? Hvilke fortellinger har dominert og hvilke har vært undertrykket?

NTM 2012/5-1 Atomreaktoren JEEP I. Tre fysikere jobber med en reaktorblokk. 1949 — 1951 (Antatt) Fotograf: Ukjent fotograf/Institutt for Atomenergi

Prosjektet setter museenes historiske og nåtidige mandat i sentrum og undersøker hvordan dette kan brukes kritisk til å utvikle nye narrativer om energi og industri. 

Prosjektet tar utgangspunkt i at museene ikke er passive gjenfortellere av energi- og industrihistorien, men er aktivt med på å lage den. Målet er å øke forståelsen av hvordan energi og industri er blitt organisert, formidlet og gjort til allmenn kunnskap gjennom museenes fortellinger. ​

DEX_KF_000326, FOTOGRAF Knudsens Fotosenter

Høyspentledninger i master i midnattssol i Tromsø

Prosjektleder for Bærekraftige energinarrativer er samlingsleder Thale Sørlie ved Teknisk museum i samarbeid med Ingebjørg Eidhammer (NTM) som koordinerer Museumsnettverket teknologi-og industrihistorie.

Partnere

 • Oslo Museum – Arbeidermuseet
 • Norsk Oljemuseum
 • Museumssenteret i Hordaland, Tekstilindustrimuseet
 • Aluminiummuseet
 • NVEs museumsordning
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nettverk for teknologi og industrihistorie
DEX_KF_000385: Sveising av detalj til oljeplattform Fotograf: Knudsens Fotosenter/DEXTRA

Hvordan narrativer om energi blir til

Arbeidspakke 1 analyserer et utvalg utstillinger som formidler energi og industri i et historisk perspektiv. Hvordan er fortellingene strukturert? Hvordan forholder eksisterende utstillinger av energi og industri seg til miljøutfordringer? Og hvordan kan disse utstillingene leses i lys av allmenn forståelse av energi, industri og klimaspørsmålet fra åpningstidspunktet til i dag?

Delprosjekter:

 • Energi og industri gjennom 30 år (Norsk Teknisk Museum)
 • Klima og olje (Norsk Oljemuseum)
Klimaspørsmålets plass i dagens museer

Prosjektet kartlegger klimaendringenes plass i museene som inngår i industrinettverket på et overordnet institusjonelt nivå. Det blir gjennomført en spørreundersøkelse om i hvilken grad klimaspørsmålet inngår i museenes strategier og planverk og i hvilken grad nøkkelord knyttet til klimaendringer benyttes i samlingsregistrene. 

Leder for industrinettverket og Tekstilindustrimuseet utformer i samarbeid med de øvrige partnerne undersøkelsen, som blir publisert i en digital rapport.

No 141 Fra Rörgaten, NTM 84/9-109, fotograf: ukjent

Samskapende prosesser og intervensjoner gir ny kunnskap

I arbeidspakke 3 intervenerer prosjektet i selve den museale grunnfortellingen. Hvordan kan energi og industri stilles ut i møte med klimakrisen? Hvilke inngrep er nødvendige å gjøre i museenes grunnfortellinger?

Delprosjektene undersøker hvordan nye bærekraftige fortellinger om energi og industri kan ta form med blikk både for fortid og fremtid. Undersøkelsene gjøres gjennom nylesning av kilder og medvirkning fra ulike kjernegrupper som barn- og unge, industrien, akademia og internasjonale museumspartnere.

Delprosjekter:

 • Oslo museum – Arbeidermuseet og Tekstilindustrimuseet: Buksa mi
 • Norsk Teknisk Museum: Ny basisutstilling om Energi
 • Aluminiummuseet: Digital formidling knyttet til miljø- og klimaproblematikk
 • Vann- og vindkraft på nett – www.kraftlandet.no (NVEs museumsordning )

Utstillingsdokumentasjon Klima 2+

 Klimastreik fra utstillingen Klima 2+ Foto: Norsk Teknisk Museum

Antologi

Arbeidspakke* 1-3 vil bli formidlet i en fagfellevurdert antologi. Antologien vil inneholde både artikler som frembringer ny historisk kunnskap og museologiske refleksjoner for samlet sett løfte fram nye narrative verktøy.

 • Innledning – Klima skaper nye narrativer om industri- og energi. (Thale Sørlie, NTM/ Ketil Gjølme Andersen, NTM / Torhild Skåtun, NTM)
 • Industriutstillingen NTM: Med blikk på framtida. (Tone Rasch, NTM)
 • Klima og olje (Björn Lidberg og Anja W. Fremo, Norsk Oljemuseum)
 • Elektrisitetens kulturhistorie. (Ketil Gjølme Andersen, NTM)
 • Energibilder – hvordan er energi visualisert i NTMs tidligere og nye utstilling om energi?. (Thale Sørlie, NTM)
 • Avindustrialiseringen ved Akerselva i perioden 1955 til 1960». (Gro Røde, OM): Kan avindustrialisering i Norge forklares med økt bevissthet om tekstilindustriens problematiske side?
 • Tekstilindustriens arbeidere og arbeidsgiveres bevissthet om klimaspørsmål i den norsketekstilindustriens tid. (Ingrid Haugrønning, Tekstilindustrimuseet)
 • Formidling av klima- og miljøutfordringer ved alumnimumsproduksjon. (Kristin Skjelbred, Aluminiumsmuseet)

*Se mer om arbeidspakkene lenger ned i artikkelen.

Fra utstillingen klima2+: Skogen Fotograf: Håkon Bergseth

Mål for prosjektet

«Bærekraftige energinarrativer» utvikler ny historisk og museologisk kunnskap, formidler refleksjoner mellom norske og internasjonale museer og forbedrer museenes samlings- og formidlingspraksiser ved å:

 1. Utvikle nye narrativer om energi, industri og klima.
 2. Bidra til museologisk kunnskap om teknikk- og industrimuseer og museal formidling og forvaltning av klimaspørsmålet.
 3. Utvikle mer relevante samlingsregistreringer.  

Prosjektet vil synliggjøre dette uten å klima-merke alle gjenstander, fotografier og dokumenter som har spilt en rolle i fremveksten av industrisamfunnet, ved å utvikle formuleringer som kan tas i bruk av flere museer, nasjonalt og internasjonalt.

 1. Knytte norske museer til det internasjonale forskningsprosjektet «Exhibiting energy in the time of climate crisis». 
 2. Utvikle samskapende rom for gjensidig læring, der unge og barn er delaktige i utvikling av læringsopplegg, digitale utstillinger og/eller installasjoner. 
 3. Plassere museene sentralt i den offentlige samtalen om klima.

Mål for prosjektet

Klimaspørsmålet er tett knyttet til de tekniske museene. De oppstod som en ny type museum i Europa på begynnelsen av 1900-tallet, da ingeniørvitenskapen og det moderne industrisamfunnet ble feiret.

De viste fram det siste trinnet i utviklingsbanen og konstituerte sitt egentlige utstillingsobjekt – det teknologiske framskrittet. 

De teknisk-industrielle museene stiller ut, forvalter og formidler i dag nettopp den samfunnsformasjonen som står bak klimaendringene. 

Fremdriftsplan

Arbeidspakke 1 Energinarrativer- hvordan narrativerom energi dukket opp (2021-2023)
 • Oppstart desember 2021. 
 • Analyse av Energiutstillingen (NTM): 2021-2022
 • Analyse av Industriutstillingen (NTM): 2022-2023
 • Analyse av (Oljemuseet): 2022
 • Arbeidsseminarer for deltakerne i prosjektet hvert halvår 2021-2023
 • Nettverksseminar høst 2022
Arbeidspakke 2: Klimaspørsmålets plass i dagens museer (2021-2022)
 • Oppstart desember 2021.
 • Seminar i nettverket om kartlegging/spørreskjema vår 2022.
 • Utsendelse av spørreskjema vår 2022.
 • Ferdig rapport desember 2022.
Arbeidspakke 3: Samskapende prosesser og intervensjoner gir ny kunnskap (2021-2024)
 • Oslo museum – Arbeidermuseetog Tekstilindustrimuseet. Oppstart desember 2021 Formidlingsopplegg- medvirkning 2022- nettside 2023
 • Norsk Teknisk Museum: Ny basisutstilling om Energi. Knytte etablere kontakter – medvirkning (2021-2023)
 • Utvikle nye narrativerom energi 2022-2023
 • Aluminiummuseet (2021-2023): Digital formidling knyttet til miljø- og klimaproblematikk. Kunnskapsinnhenting, nettverksbygging, opprette samarbeid med eksterne partnere, analysere utstillingen, definere formidlingskonseptet 2022. Utvikle og teste ut formidlingskonseptet 2023
 • Nettverksseminar 2023
 • Nytt innhold om vann- og vindkraft i www.kraftlandet.no (NVEs museumsordning): 2021-2023
Arbeidspakke 4: Antologi (2023-2024)
 • Artikkelutkast august 2023
 • Tekstseminar høst 2023
 • Bearbeidet utkast desember 2023
 • Innsendelse til fagfellevurdering juni 2024
 • Ferdig artikkel august 2024
 • Ferdig trykket bok desember 2024

Nore kraft. Rødberg, Numedal Fotograf P. A. Røstad

Oljeplattform på Friggfeltet. Fotograf: Knudsens Fotosenter/DEXTRA Foto

Höyanger Kraft Inter, DEX_W_00535, fotograf: Wilse, Anders Beer

Konserveringsverksted

Atomreaktoren JEEP I. Tre fysikere jobber med en reaktorblokk. 1949 — 1951 (Antatt) Fotograf: Ukjent fotograf/Institutt for Atomenergi

Modell av atomreaktor. Modell av Haldenreaktoren, 1957. Fotograf: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Maskinhallen i Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Fotograf: O.Væring

Vevstol

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Tilbake til toppen